Religious Education- Vietnamese

Vietnamese Religious Education Program

Vietnamese Bilingual Religious Education Program

For Information about these programs please contact
Sister Mary Phuong Thao La, LHC
 at (714) 534-1174 ext. 302

 

GHI DANH NIÊN HỌC 2021-2022 (cho cộng đoàn Việt Nam): cho 3 Chương trình Giáo Lý (từ 6-13 tuổi /
lớp 1-8), Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể (từ 7 tuổi) tại hội trường (Murphy Hall) như sau:
*** Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 14, 15 và 21 từ 10am-5pm.
– Những gia đình nào chưa ghi danh vào Giáo xứ, xin ghi danh trước khi đến ghi danh cho con em.
* Khi đến ghi danh, xin quý phụ huynh chú ý mang theo:

1. Phong thư Giáo xứ gởi về gia đình cho quý vị có số ghi danh và giấy ID của quý vị. Vì thế, mỗi đơn vị
gia đình là một đơn ghi danh riêng.

 

2. Người ghi danh giùm: phải có bản sao ID của phụ huynh không đến ghi danh được và kèm theo
phong thư Giáo Xứ.

 

3. Người giám hộ: cần phải có giấy chứng nhận giám hộ.
 

4. Bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội: cho những em học lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu năm đầu tiên. Nếu
quý vị nào đánh mất hoặc thất lạc, xin đến văn phòng Giáo xứ để xin bản sao.

5. 
** Giờ Học của 3 Chương trình như sau:
* Giáo Lý Giờ 1: 11:00AM – 12:30PM
* Giáo Lý Giờ 2: 3:00PM-4:30PM (dành riêng cho các em nào ghi danh sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể )
* Việt Ngữ: 1:00PM – 2:30PM
* Thiếu Nhi Thánh Thể: 4:50PM – 6:10PM

6. Lệ phí đóng riêng cho mỗi chương trình như sau:
♦ Giáo Lý: $90.00/1 em; $140.00/2 em; $170.00:/3 em; $200.00/4 em trở lên
♦ Việt Ngữ: $90.00/1 em; $120/2 em; $150/ 3 em trở lên
♦ Thiếu Nhi Thánh Thể:
♦ Phụ Huynh: - $20.00/1 gia đình cho việc thuê an ninh
- $50/1 em cho tiền ăn (cho em nào ghi danh Thiếu Nhi)
.

$50/1 em cho sinh hoạt TN

7- Vì lớp học có giới hạn, xin ưu tiên cho những người ghi danh trước
** Nếu có những thắc mắc, xin liên lạc:
- Sr. Hằng Dinh (Giáo Lý): 714-867-1514. - Trưởng Louis (Thiếu Nhi): 626-534-6186
- Thầy Huy (Việt Ngữ) 714-360-7451 - Cô Kim Sa (Hội Phụ Huynh) 714-408-8491