Read the daily quote from Pope Francis

 

Religious Education- Vietnamese

 

Vietnamese Religious Education Program

Vietnamese Bilingual Religious Education Program

For Information about these programs please contact
Sister Hang Le, LHC
 at (714) 867-1514

Chương trình Giáo Lý Song Ngữ tại Giáo Xứ Thánh Columban là một Chương trình Giáo dục Công giáo của Giáo xứ.  Ðể tiếp nối sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu và với Chúa Kitô là gương mẫu và là nguồn cảm hứng, chúng tôi tham gia vào việc mục vụ của xứ đạo qua việc giảng dạy Giáo Lý cho trẻ em và thanh thiếu niên, thiếu nữ.

Giáo Lý được tổ chức trong một khung cảnh yêu thương và cảm thông, nơi mà các học sinh có cơ hội học hỏi và thực thi sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúng tôi cố gắng giúp cho các em đào sâu về đức tin và căn tính Kitô Công Giáo của mình qua việc giảng dạy, việc huấn luyện lương tâm, sự cầu nguyện, những nghi lễ phụng tự và những việc tông đồ Kitô giáo.

Là những Giảng Viên Giáo Lý, chúng tôi ghi nhận và cộng tác với quí vị phụ huynh, là những nhà giảng dạy Giáo Lý tiên khởi cho chính con em của mình.

 •  Giờ Học vào Thứ Bẩy:
  * Giờ Học 1: 11:30AM - 1:00PM
  * Giờ Học 2: 3:00PM - 4:20PM

Chương trình Giáo Lý (6-13 tuổi)
Việt Ngữ và Thiếu Nhi (7 trở lên) sẽ có ghi danh vào:

Chúa Nhật & Thứ Bảy ngày 6 & 26  tháng 8, 2017
từ 11:00AM - 5:00PM
Chúa Nhật ngày 27 tháng 8, 2017
từ 11:00AM - 2:00PM

Registration Forms/Ghi Danh Niên Học

 1. Giao Ly Registration Form 2017/2018
 2. Viet Ngu Registration Form 2017/2018
 3. TNTT Registration Form 2017/2018
 4. Le Phi An Ninh 2017
 5. Emergency Release Form
 6. Noi Quy Lien Truong