Read the daily quote from Pope Francis

 

Religious Education- Vietnamese

 

Vietnamese Religious Education Program

Vietnamese Bilingual Religious Education Program

For Information about these programs please contact
Sister Angeline Huong Nguyen, LHC
 at (714) 867-1514

Chương trình Giáo Lý Song Ngữ tại Giáo Xứ Thánh Columban là một Chương trình Giáo dục Công giáo của Giáo xứ.  Ðể tiếp nối sứ mạng rao giảng của Chúa Giêsu và với Chúa Kitô là gương mẫu và là nguồn cảm hứng, chúng tôi tham gia vào việc mục vụ của xứ đạo qua việc giảng dạy Giáo Lý cho trẻ em và thanh thiếu niên, thiếu nữ.

Giáo Lý được tổ chức trong một khung cảnh yêu thương và cảm thông, nơi mà các học sinh có cơ hội học hỏi và thực thi sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúng tôi cố gắng giúp cho các em đào sâu về đức tin và căn tính Kitô Công Giáo của mình qua việc giảng dạy, việc huấn luyện lương tâm, sự cầu nguyện, những nghi lễ phụng tự và những việc tông đồ Kitô giáo.

Là những Giảng Viên Giáo Lý, chúng tôi ghi nhận và cộng tác với quí vị phụ huynh, là những nhà giảng dạy Giáo Lý tiên khởi cho chính con em của mình.

  •  Giờ Học vào Thứ Bẩy:
    * Giờ Học 1: 11:30AM - 1:00PM
    * Giờ Học 2: 3:00PM - 4:20PM

 

 

Ghi Danh Niên Học 2016-2017

Chương trình Giáo Lý Song Ngữ sẽ nhận ghi danh cho năm học mới cho các em từ 6-13 tuổi / lớp 1-8), tại Hội Trường Murphy như sau:

* Thứ Bẩy & Chúa Nhật, 27 & 28 tháng 8 năm 2016 từ 11AM - 5PM.

- Những gia đình nào chưa ghi danh vào Giáo xứ, xin ghi danh trước khi đến ghi danh cho con em.

* Khi đến ghi danh, xin quý phụ huynh chú ý mang theo:

1. Phong thư Giáo xứ gởi về gia đình cho quý vị có số ghi danh và giấy ID của quý vị. Vì thế, mỗi đơn vị gia đình là một đơn ghi danh riêng.

2. Người ghi danh giùm: phải có bản sao ID của phụ huynh không đến ghi danh được và kèm theo phong thư Giáo Xứ.

3. Người giám hộ: cần phải có giấy chứng nhận giám hộ.

4. Bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội: cho những em học lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu năm đầu tiên. Nếu quý vị nào đánh mất hoặc thất lạc, xin đến văn phòng Giáo xứ để xin bản sao. 

5. Giấy Chứng Chỉ Hoàn Tất Năm Học 2015-2016/Certificate of Accomplishment.

6. Lệ phí như sau:

- $90.00/1 em

- $140.00/2 em

- $170.00/3 em   

      - $200.00/4 em trở lên

      * $20.00: Lệ phí tĩnh tâm cho các em lớp 8 và Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu

7. Đơn Ghi DanhGiáo Lý:

Bấm Vào Lấy Đơn

Nội Quy Liên Trường

Đơn Lệ Phí An Ninh:

Emergency/Release Form